Warunki współpracy w zakresie sprzedaży hurtowej produktów marki RABIONEK

Niniejsza strona zawiera ofertę produktów i usług, skierowaną wyłącznie dla odbiorców biznesowych, w zakresie sprzedaży hurtowej, na zasadach B2B (business to business). Wszelkie przedstawione na stronie ceny mają zastosowanie wyłącznie dla zamówień równych lub przekraczających wskazanego minimum logistyczne. 

Wszelkie zamówienia, składane bezpośrednio na stronie internetowej, mają charakter indywidualny i wymagają potwierdzenia dostępności produktów oraz surowców. 

Jeśli któryś z wybranych produktów nie jest dostępny, klient otrzyma stosowną informację wraz z ewentualną propozycją zamiany produktu lub jego wariantu kolorystycznego, w porozumieniu z osobą która złożyła zamówienie. Ostateczna wartość zamówienia oraz możliwość jego realizacji zostanie uzgodniona z klientem. 

Warunki współpracy nie definiują możliwości dokonania zwrotu zamówionych produktów. Odstępstwo od tego warunku lub wymiana produktu może nastąpić wyłącznie na podstawie indywidualnego rozpatrzenia.